Tarkista vuositulojesi ennakkotiedot Kelan asiointipalvelusta

Opintotuen saaja voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta opintotuessa huomioon otettavien vuositulojensa ennakkotiedot.

Kelan asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Vuositulojen ennakkotiedot perustuvat esitäytettyjen veroilmoitusten tulotietoihin sekä käytettävissä oleviin apurahatietoihin ja ulkomaan tuloihin.

Vuositulot-kyselyn tarkoituksena on auttaa opiskelijaa arvioimaan, pitääkö hänen palauttaa opintotukea vuodelta 2013. Lain mukaan opiskelija vastaa kuitenkin itse siitä, että hän arvioi vuositulonsa oikein ja että hänen vuositulonsa eivät ylitä vuositulorajaa. Opintotuen tulovalvonta tehdään vahvistetun verotuksen tulotietojen perusteella.

Jos opiskelijan tulot ylittivät vuositulorajan vuonna 2013, hän voi palauttaa vapaaehtoisesti liikaa maksetut opintorahat ja asumislisät toukokuun loppuun mennessä. Opintotuen vapaaehtoinen palautus on maksettu ajallaan, kun se maksetaan pankissa viimeistään perjantaina 30.5. tai verkkopankissa viimeistään eräpäivällä 31.5.