Tarkkailulähetteen kirjoittamisoikeus laajenee

Elokuun alusta alkaen lääkärin virkasuhde ei ole enää välttämätön edellytys tarkkailulähetteen kirjoittamiselle.

Lääkäri voi kirjoittaa tarkkailulähetteen potilaan tutkimiseksi sairaalassa, kun hän arvioi potilaan tarvitsevan tahdosta riippumatonta hoitoa.

Tavoitteena on turvata hoidon tarpeessa olevan henkilön pääsy tarpeenmukaiseen psykiatriseen hoitoon silloin, kun sairastunut ei kykene ymmärtämään hoidon tarvetta.

Tällä hetkellä vain terveyskeskuksen tai sairaalan virkasuhteisella lääkärillä on lupa kirjoittaa tarkkailulähetteitä. Jatkossa myös esimerkiksi terveyskeskuksessa toimiva työsuhteinen lääkäri tai yksityisvastaanottoa pitävä psykiatri voi laatia tarkkailulähetteen.

Lähetteen laatiminen on mahdollista myös työ- tai opiskeluterveydenhuollossa.

Virka-avun pyytäminen poliisilta edellyttää jatkossakin lääkärin virkasuhdetta.

Tahdosta riippumattomassa hoidossa olevalle potilaalle varataan mahdollisuus saada sairaalan ulkopuolisen lääkärin arvio hoidon tarpeesta ennen kuin hoidon jatkamisesta päätetään.

Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista tänään ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina.