Tästä syystä Rauman talous sakkaa - veronkorotus esille

​

Rauman tämän vuoden talousennuste näyttää tässä vaiheessa varsin mustanpuhuvalta. Kaupungin suunnittelujohtaja Asko Aro-Heinilän arvio on, että kaupungin perustoiminta jäisi alijäämäiseksi jopa 15–20 miljoonaa euroa. 

Taustalla painaa verotuksella kerättävien tulojen heikko kehitys. Rauman verotulokertymän ennustetaan jäävän noin 161 miljoonaan euroon, kun talousarviovaiheessa tuotoksi arvioitiin noin 170 miljoonaa euroa.

Kunnallisveroprosentin korotuksen mahdollisuus on sekin jo esillä, vaikka valtuusto ottaa kunnallisveroprosenttiin lopullisesti kantaa vasta syksyn istuntokaudella.

Suunnittelujohtaja Aro-Heinilä esittää kaupunginhallitukselle, että taloussuunnittelua lähdetään tekemään yhden prosenttiyksikön korotuksen pohjalta. Jos Rauma nostaisi veroprosenttinsa nykyisestä 19:stä 20:een, kertyisi lisätuloja noin 7 miljoonaa euroa.