Tavoite: Vakka-Suomen vesihuolto yhteen yhtiöön – Ihoden puhdistamo kiinni ja kaikki jätevesi U:kiin

Vakka-Suomen vesihuollossa tavoitellaan koko vesihuollon niputtamista yhteen, alueen kuntien omistamaan vesihuoltoyhtiöön. Se hoitaisi 2030-luvun alkupuolelta saakka keskitetysti sekä vedenhankinnan että jätevesien käsittelyn.

Tavoite sisältyy Vakka-Suomen vesienhuollon kehittämissuunnitelmaan, jota esiteltiin tänään Laitilassa.

Lisävettä Raumalta tai Turusta

Vedenhankinnassa on jatkossakin tarkoitus keskittyä Uudenkaupungin pintavesilaitokseen sekä Laitilan pohjavesivaroihin.

Toimintavarmuuden parantamiseksi tarvitaan kuitenkin suunnitelman mukaan uusia putkiyhteyksiä. Laitila-Uki -välin nykyistä suuremman putkiyhteyden lisäksi uusia linjoja on hahmoteltu muun muassa Pyhärannan Ihoden ja Laitilan Untamalan välille.

Vakka-Suomen oman vedenhankinnan lisäksi suunnitelma huomioi mahdollisen varaveden tarpeen alueen ulkopuolelta.

Lisävettä on tarkoitus hankkia joko Raumalta tai Turun suunnalta. Tämä edellyttää kokonaan uutta putkilinjaa joko Laitilan ja Rauman tai U:gin ja Mynämäen välille.

Kyseessä olisi noin kymmenen miljoonan euron hanke.

Kaikki jätevedet Häpönniemeen

Myös jätevedenkäsittelyä on tarkoitus keskittää.

Suunnitelma esittää, että Vakka-Suomen kaikki pienet kunnalliset puhdistamot suljetaan, ja jätevedet johdetaan U:gin Häpönniemen puhdistamolle.

Suljettavien puhdistamojen listalla on muun muassa Ihoden puhdistamo. Siellä nykyisin käsiteltävien jätevesien johtaminen U:giin edellyttää uutta, noin 8,5-kilometristä siirtoviemäriä Rohdaisiin.

Siirtoviemärin kustannusarvio on noin 800 000 euroa. Linja toisi samalla reittinsä varrella kunnallisen vesihuollon 30 uuden kiinteistön ulottuville.

Jätevedenpuhdistuksen keskittäminen edellyttää myös muita huomattavia saneerauksia vakkasuomalaisiin viemäriverkostoihin, joita vaivaa tällä hetkellä muun muassa hulevesien runsas pääsy jäteveden joukkoon.

Lisäksi Häpönniemen puhdistamon prosessia olisi kasvavan jätevesimäärän myötä tehostettava.

Suunnitelma on parhaillaan lausuntokierroksella.