TE-toimistossa tarvitsee käydä entistä harvemmin

Satakunnan työ- ja elinkeinotoimiston palvelut keskittyvät yhä enemmän verkkoon. Tämän viikon alusta palvelut laajenivat entisestään.

Työnhaun määrävälein tapahtuvista uusimisista luovutaan ja osa asiakkaita voi hoitaa asiointinsa kokonaan verkkopalveluissa ja puhelimitse. Henkilökohtaisten käyntien tarve TE-toimistossa siis vähenee merkittävästi.

Kun asiakas käynnistää työnhakunsa verkon kautta osoitteessa te-palvelut.fi, hän saa vastaanottoilmoituksen ja jatkoasiointiohjeet.

Verkkopalvelussa annettujen tietojen pohjalta TE-toimisto päättää, onko jatkoyhteydenpitoon tarvetta. Tällöin TE-toimisto on yhteydessä asiakkaaseen 14 päivän kuluessa työhaun aloittamisesta. Puhelimitse tapahtuvan yhteydenoton aikana arvioidaan asiakkaan palvelutarve.

Jos kyseessä on lyhytaikainen työttömyys, ei TE-toimistosta välttämättä oteta yhteyttä.

Henkilökohtaisesta asioinnista TE-toimistossa sovitaan aina erikseen.

Muutoksilla pyritään mahdollistamaan riittävä asiantuntijapalvelu sitä tarvitseville. Asiakkaat voivat pyytää TE-toimistolta keskustelumahdollisuutta asiantuntijan kanssa.