Teknologia-ala taantumassa Satakunnassa

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto todennäköisesti laskee tänä talvena verrattuna vuodentakaiseen. Näin arvioi alan edunvalvontajärjestö Teknologiateollisuus ry:n asiantuntija Jukka Huhtala.

Teknologia-ala on yksi Satakunnan vahvimmista elinkeinoista. Ala työllistää suoraan vajaat 14 000 henkilöä. Huhtalan mukaan henkilöstön määrä on lisääntynyt viime vuosikymmenen aikana. Välillisesti ala työllistää ainakin 20 000 henkilöä. Yhteenlaskettuna tämä vastaa noin kolmannesta koko maakunnan työllisistä.

Viime vuonna alan liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa, mutta tuolloin summa oli taantunut jo 10 prosenttia verrattuna vuoteen 2011. Huhtalan arvioiden mukaan liikevaihto laskee tänäkin vuonna.

Teknologiateollisuus perustelee synkentyneitä talousnäkymiään yleisellä taantumalla ja muun muassa työvoimakustannusten kallistumisella. Edunvalvontajärjestön mukaan Suomen tulisi tukea vientiteollisuutta merkittävästi ja ottaa tavoitteekseen teollisuuden osuuden nosto 25 prosenttiin maan kokonaistuotannosta vuoteen 2020 mennessä.