Teknologiateollisuuden tilaukset vähenivät selvästi

Teknologiateollisuuden tilausten kehitys on ollut heikkoa, mutta yritysten tilanteet kuitenkin vaihtelevat merkittävästi.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euromääräisesti 16 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2012 ja 22 prosenttia vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä loka-joulukuussa.

Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa 8 prosenttia pienempi kuin samaan aikaan viime vuonna ja joulukuun lopussa.

- Viennin romahtaminen ja jääminen matalalle tasolle on Suomen taloushistoriassa poikkeuksellista. Aikaisemmin ei ole koettu kehitystä, jossa vienti ei palaudukaan taantumaa tai lamaa edeltävälle tasolle, toteaa Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen.

Noin neljännes Teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä on tuloslaskelman mukaan tappiollisia.

- Tappiollisten yritysten määrä on lähes kaksinkertaistunut talouskriisin alun jälkeen, toteaa Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Risto Alanko.

- Työmarkkinaratkaisuilla voidaan luoda pohjaa yritysten sopeutumiselle, työllisyydelle ja investoinneille, kun palkka- ja työaikaratkaisut toteutetaan pääosin yritys- ja toimipaikkatasolla. Muulla tavoin ei ole mahdollista ottaa huomioon yritysten tuottavuudessa ja kannattavuudessa olevia eroja sekä pitää huolta myös alemman tuottavuuden yrityksistä, painottaa Alanko.

Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstön määrä Suomessa väheni tammi-maaliskuussa hieman vuodenvaihteesta ja oli noin 288 000. Maaliskuun lopussa henkilöstöstä noin 20 000 oli lomautusjärjestelyjen piirissä.