Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta laati yrittäjyysohjelman

Satakunnassa teknologiateollisuuden liikevaihto laski viime vuonna kuusi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Alkuvuoden aikana tilausten ja tarjouskyselyjen määrä on jonkin verran kasvanut, mutta yhä tilanteet toimialojen ja erityisesti yritysten välillä poikkeavat huomattavasti toisistaan.

– Vaikka positiivisia signaaleja onkin nähtävissä, tarvitsemme uusia ideoita saadaksemme yritykset kasvun ja menestyksen tielle. Näitä eväitä tarjoaa Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan yrittäjyysohjelma, toteaa Teknologiateollisuus ry:n asiantuntija Anu Lääveri.

Yrittäjävaliokunnan noin 40 pk-yrittäjää laativat yrittäjyysohjelman, jossa he esittävät keinoja, joilla pk-yrityksiin ladattuihin odotuksiin kasvusta ja työllistämisestä voitaisiin vastata.

– Suomalaisten yritysten pitää olla kilpailukykyisiä kansainvälisessä taloudessa. Yritysten omien aktiivisten toimien lisäksi pk-yrityksillä tulee olla kilpailukykyiset pelisäännöt naapurimaihin verrattuna. Tällä hetkellä ei ole, sanoo Pintos Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Pere.

– Riskinä on, että Suomesta tulee tytäryhtiötalous, jossa omistajat ovat kasvottomia ja kaukana. Uhkana on, että työpaikat vähenevät. Suomalaisen omistuksen pitää olla kilpailukykyinen vaihtoehto. Tällä hetkellä suurin osa Suomessa maksetuista osingoista menee ulkomaille, Pere jatkaa.

Peren mukaan kilpailukykyinen verotus on paras keino talouden dynamiikan parantamiseksi. Osinkoveron kiristys ja perintövero sen sijaan haittaavat PK-yritysten suunnittelua ja jarruttavat investointeja.