Teknologiateollisuus: Vastuullisuus on yrityksen kilpailuetu

Vastuullinen toiminta on yrityksille koko ajan tärkeämpi menestystekijä. Entistä useammin yrityksen sidosryhmät edellyttävät, että yritys huolehtii taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristövastuusta mahdollisimman laajasti.

Teknologiateollisuus järjesti tiistaina keskustelutilaisuuden vastuullisuudesta Kauttuan Klubilla Eurassa.

Teknologiateollisuuden ryhmäpäällikön Mia Noreksen mukaan vastuullisuus tuo yritykselle kilpailuetua.

– Yhä useampi yritys Suomessa ja maailmalla kasvattaa liiketoimintaansa innovoimalla yhteiskunnallisiin ongelmiin liiketaloudellisesti kannattavia ratkaisuja.

Vastuullisuuden osa-alueet täydentävät toisiaan.

Esimerkiksi taloudellinen vastuu luo edellytykset huolehtia ympäristöstä. Vastuullisuuden kolmas osa-alue on sosiaalinen vastuu, johon kuuluvat muun muassa työturvallisuusasiat.

– Pitkäjänteinen, ennakoiva ja osallistuttava toimintatapa minimoi häiriöt, kuten tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet, ja tarjoaa osaltaan mahdollisuuden sujuvaan tuotantoon ja kannattavaan liiketoimintaan, Technip Offshore Finlandin Jussi Ylinaatu totesi.