Tekonivelleikkausten tuloksia voi nyt vertailla verkossa

Sairaaloiden oman laadun seuraamisen ja kehittämisen kannalta on tärkeää tietää oman yksikkönsä uusintaleikkausluvut. Arkistokuva: Esa Urhonen

Valtakunnallisen tekonivelrekisterin lonkka- ja polviproteesileikkausten raportointisovellus ENDOnet on päivitetty.

Rekisteri tarjoaa aiempaa täydellisemmät tiedot ensi- ja uusintaleikkauksista syyskuun 2016 loppuun saakka, sairaalakohtaisesti ja proteesimalleittain.

– On tärkeää että ortopedeillä, potilailla, implanttivalmistajilla ja päätöksentekijöillä on vapaa pääsy implantti- ja sairaalakohtaisiin tietoihin internetissä. Automaattinen ja avoin lääketieteellisen tiedon raportointi on informaatioyhteiskunnassa keskeistä, toteaa valtakunnallisen tekonivelrekisterin asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, dosentti Keijo Mäkelä. Hän työskentelee tekonivelkirurgian vastuulääkärinä Tyksissä.

ENDOnetissa julkaistaan nyt myös sairaalakohtaisia uusintaleikkauslukuja. Lonkan ja polven ensitekonivelleikkauksia välittömästi lyhyen ajan kuluessa seuraavat uusintaleikkaukset kuvaavat hyvin sairaaloiden eroja hoitoprosessissa.

Sairaaloiden oman laadun seuraamisen ja kehittämisen kannalta on tärkeää tietää oman yksikkönsä uusintaleikkausluvut. Sote-uudistuksen myötä tiedoilla sairaaloiden välisistä laatueroista on myös yhteiskunnallista merkitystä.

– Potilaalla on myös oikeus vaatia, että leikattu nivel tulee kuntoon kerralla, eikä turhia uusintaleikkauksia tarvittaisi.

Tekonivelrekisteri löytyy täältä.