Tekstiilijäte polttoon muun yhdyskuntajätteen mukana

Vuonna 2016 voimaan astuva laki kieltää orgaanista ainesta sisältävien jätteiden sijoittamisen kaatopaikalle. Näihin jätteisiin lukeutuu myös osa vaatteista ja kodintekstiileistä.

Raumalla Hevossuon jäteasemalla tulevaa lakimuutosta on ennakoitu uudistuksin, joista viimeisin astui voimaan vuoden alusta.

Nyt kaikki yhdyskuntajäte, eli vuositasolla noin 7 000 tonnia kotitalouksien tuottamaa sekajätettä, siirtokuormataan Vaasaan poltettavaksi.

Vastaava jätehuoltoneuvoja Tarja Sillanpää kertoo, että uusi jätelaki pakotti löytämään ratkaisun vuosia kysymyksiä herättäneeseen jäteasiaan.

– Hevossuon jäteasema on nyt osa Lounais-Suomen jätteiden hankintarengasta, jolloin jätteestä maksetaan polttolaitokselle pienempi hinta kuin yksinäisenä toimijana.

Käytännössä lakiuudistus vaikuttaa vain jätteen sijoituspaikkaan, sillä nyt aiemmin kaatopaikalle jäänyt jäte poltetaan. Kotitalouksille annettavat lajitteluohjeet eivät muutu.

Yhdyskuntajätteen hyödyntäminen materiaalina on Sillanpään mukaan kaunis, mutta kaukainen ajatus.

– Ihmekonetta, joka tuottaisi jätteestä materiaalia, ei ole keksitty. Toistaiseksi tekstiilijätteen polttaminen on kustannustehokkainta.