Telakan maita ei nähdä korvaajana Ulko-Petäjäksen satamalaajennukselle

Ulko-Petäjäksen pitkään valmisteltu ja kiistelty satamalaajennus ei Raumalla ole peruuntumassa telakan muuttuneen tilanteen vuoksi.

Tätä mieltä ovat ainakin apulaiskaupunginjohtaja Tomi Suvanto ja satamajohtaja Hannu Asumalahti.

– Satamassa tarvitaan niitä tiloja heti, tai oikeastaan Ulko-Petäjästä olisi jo tarvittu. Kymmenen tai viisitoista vuotta menee hyvin äkkiä ennen kuin telakan puolelle päästäisiin eli se asia on paljon pidemmässä puussa, Suvanto sanoo.

Asumalahtikaan ei näe telakka-aluetta nopealla aikavälillä realistisena ratkaisuna satamalle.

– Minun ja monen muunkin raumalaisen näkökulmasta kaupungin etu olisi, jos telakalle tulisi teollista toimintaa ja teollisuuden työpaikkoja, jotka pystyisivät hyödyntämään nykyisiä rakenteita, Asumalahti toteaa.

Aikakysymykset nostaa esiin myös Rauman kaupungingeodeetti Juhani Korpinen.

Teollisuusalueen ottaminen satamakäyttöön vaatii, että alue asemakaavoitetaan uudelleen satama-alueeksi.

Kaavahanke olisi Korpisen mukaan suuri ja edellyttäisi pitkiä selvityksiä esimerkiksi liikennejärjestelyiden osalta. Näihin menisi vuosia.

Korpinen nostaa esiin myös yhden maankäytön kannalta tärkeän kysymyksen.

– Kaavoitus on vain viivoja paperilla, tosin kalliita viivoja, mutta oleellinen asia on maanomistus. Telakan alueet ovat STX:n omistuksessa.