Teollisuusyritykset verkostoituvat Laitilassa

”Wackufinnarit” järjestävät Laitilassa Winnovan tiloissa teollisuuden yritysten verkostopäivän 28.marraskuuta. Verkostopäivän ohjelmistossa on muun muassa  ajankohtaispuheenvuoroja, joiden jälkeen alkavat ennalta sovitut tapaamiset yritysten kesken.

Verkostopäivän tarkoituksena on tuoda Vakka-Suomen eri teollisuuden yrityksille ja teollisuuteen palveluja tuottaville yrityksille uusia yhteistyökumppaneita läheltä ja kaukaa sekä ristipölyttää eri teollisuuden aloja keskenään.

-Olisikin erinomaista nähdä metalli-, puu-, muovi-, lasi- ja elintarviketeollisuusyritysten keskinäinen verkostoituminen ja uusien yhteistyökuvioiden syntyminen toteaa tilaisuuden pääkoordinaattori Katariina Oikarainen.

MatchMaking -periaatteella toimivien yritystapaamisten tarkoituksena on saada aikaiseksi mahdollisimman monta tapaamista potentiaalisten yhteistyökumppanien kanssa lyhyessä ajassa. Kahtena vuotena aikaisemmin järjestetyistä verkostotapaamisista yritykset ovat pitäneet nimenomaan lyhyistä, rytmitetyistä täsmä-tapaamisista.

”Wackufinnareita” ovat Vakka-Suomen kunnat, Ukipolis Oy, Winnova, Novida, Kauppakamari Uudenkaupungin osasto, TE-toimisto, Ely-keskus, Korkeakoulukumppani, Potkuri, Vakka-Suomen yrittäjäyhdistykset sekä yritykset. ”Wackufinnareiden” toiminnan mahdollistavat TEM:n innovaatioverkosto ja FokusPiste-hanke.