Terminaalihanke on vireillä

Oy Aga Ab kaavaili jo hyvän aikaa rakentavansa nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalin Porin Tahkoluotoon, mutta kilpailijayritys Gasum Oy ehti alueelle ensin.

– Ei olisi ollut järkevää rakennuttaa kahta Suomen ensimmäistä LNG-terminaalia samaan kaupunkiin, projektipäällikkö Pasi Moisio sanoo.

Yritys alkoikin silmäillä muita rannikkokaupunkeja terminaalin sijoituspaikaksi, ja nyt neuvottelut ovat edenneet jo pitkälle Rauman kanssa.

– Raumalla on valmiina hyvä infrastruktuuri, siellä on lähellä teollisuutta ja potentiaalisia asiakkaita, Moisio sanoo.

Hukkaan ei Poriinkaan suunnitellun terminaalin eteen tehty työ mennyt.

– Terminaalin tekninen suunnitelma on valmis ja siitä on tehty jo tarjoukset. Terminaali pystytään tuomaan Raumalle sellaisenaan, eikä piirustuksia tarvitse muuttaa.

Ennen lopullista investointipäätöstä on vielä kuitenkin kaksi muttaa.

– Odottelemme työ- ja elinkeinoministeriön investointitukipäätöstä ja muutamien asiakkaiden kanssa pitäisi olla sopimukset valmiina ennen lopullista päätöstä.

Mikäli Agan hanke etenee suunnitellusti, voitaisiin kooltaan 10 000 kuutiometrin kokoisen terminaalin rakentaminen aloittaa jo ensi keväänä ja toimintavalmiudessa se voisi olla vuonna 2016.