Vakka-Suomen sairaalan ja Ugin terveyskeskuksen vuodeosastot yhdistyvät

Terveyskeskusten ja sairaaloiden vuodeosastot yhdistyvät Tyksin Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloissa 14.12. lähtien. Yhdistyminen on osa yksi sairaala -strategiaa. Muutos koskee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Tyksin Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloita.

Käytännössä uudistus toteutetaan siten, että sairaaloiden sisätauti- ja kirurgiapainotteisten vuodeosastojen hallinnointivastuu siirtyy kaupunkien perusterveydenhuollolle. Sairaaloiden vuodeosastoista tulee yhteisosastoja, joissa on sekä Tyksin erikoislääkärin että kaupungin terveyskeskuslääkärin hoitovastuulla olevia potilaita.

Kokonaisvastuu osastosta sekä potilaiden kuntoutusketjusta on terveyskeskuksella.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan vuodeosastojen yhdistämisellä turvataan niiden säilyminen lähisairaaloissa.

Lähellä potilasta tarvittavia palveluja, kuten esimerkiksi päiväkirurgisia toimenpiteitä ja erilaisia päiväsairaalapalveluja sekä muita avohoitopalveluja, pyritään alueellistamaan. Leikkaus- ja kalliit tutkimuspalvelut tulevat keskittymään.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi osaltaan järjestelyyn tarvittavat liikkeenluovutus- ja vuokrasopimukset sekä yhteistyö- ja palvelusopimuksen 3.11. Uudenkaupungin sekä Loimaan kaupunginhallitukset ovat hyväksyneet sopimukset.