Terveystarkastuksella on työllistymistä edistävä vaikutus

Pitkäaikaistyöttömillä on lakisääteinen oikeus päästä maksuttomaan terveystarkastukseen. Uudessa terveydenhuoltolaissa ja työvoimapalvelulaissa on otettu kantaa terveystarkastusten tekemiseen ja työkyvyn arviointiin aiempaa vahvemmin. Yle Satakunta uutisoi kuitenkin, että iso osa pitkäaikaistyöttömistä jättää terveyspalvelut hyödyntämättä.

Työtön pääse terveystarkastukseen, jos hän on työtön työnhakija, siis työvoimatoimiston asiakas, muistuttaa Rauman Seudun Työttömät ry:n hankevastaava Ilse Vauhkonen.

Rauman työvoiman palvelukeskuksen terveydenhoitaja Jaana Kuusisto sanoo, että työvoimaneuvojat ottavat jatkossa yhä useammin puheeksi terveysasiat ja on mahdollista myös, että työtön kutsutaan (ohjataan) perusterveydenhuollon järjestämään terveystarkastukseen, jos on selvinnyt, ettei hän ole sellaisessa pitkään aikaan käynyt ja työnhakijan terveydentilaa ja työkykyä täytyy selvittää.

Vauhkonen ja Kuusisto sanovat, että työttömien terveystarkastuksilla on myös työllistymistä edistävä vaikutus; kaikille löytyisi työllisyyspolku, joka on terveydentilan mukainen tai asiakas ohjautuu kuntoutuksen piiriin.

Vauhkonen käyttää esimerkkinä hoitamatonta sairautta, joka tulee ilmi terveystarkastuksessa. Työttömän työkyky saattaa palautua, kun vaiva on saatu hoidettua.

Kuusisto toteaa, että vaikka määrättyä vaivaa ei saataisikaan hoidettua, voidaan työttömälle terveystarkastuksen perusteella etsiä työtä, jota hän pystyy terveydentilansa puitteissa tekemään.