THL julkaisi kunnittaisia tietoja lasten ja nuorten ylipainosta

Melkein joka neljäs lapsi ja nuori on ylipainoinen, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta tilastosta. 2–16-vuotiaista pojista 27 prosenttia ja tytöistä 18 prosenttia on ylipainoisia.

Ylipainoisiksi määritellään lapset ja nuoret, joiden aikuista vastaava painoindeksi, ISO-BMI on vähintään 25kg/m2. Pojilla ylipainoisuus on selvästi yleisempää kuin tytöillä.

2–16-vuotiaista pojista lihavia on kahdeksan prosenttia ja tytöistä neljä prosenttia. Lihaviksi määritellään lapset ja nuoret, joiden painoindeksi on vähintään 30 kg/m2.

Ylipainoa ja lihavuutta verrattiin vuosien 2014 ja 2018 välillä: ylipainon ja lihavuuden yleisyys on säilynyt suhteellisen samana.

Kuntien välillä on kuitenkin suurta vaihtelua ylipainon ja lihavuuden yleisyydessä. Tästä voit katsoa Kunnittaiset tulostiivistelmät, joskin esimerkiksi Raumalta puuttuvat vertailutiedot pienimmistä lapsista eli 2–6-vuotiaista.

Tiedot perustuvat lastenneuvoloiden ja kouluterveydenhuollon terveydenhoitokäynneillä kirjattuihin pituus- ja painotietoihin vuosilta 2014–2018. Kaikki potilastietojärjestelmät eivät mahdollista pituus- ja painotietojen poimintaa Avohilmon tiedonkeruuseen, minkä vuoksi joidenkin kuntien tiedot puuttuvat.

Ylipaino- ja lihavuustulokset on tuotettu kunnille, joissa vähintään puolelle lapsista ja nuorista löytyy pituus- ja painotiedot Avohilmosta. Vähintään 50 prosentin kattavuuden saavutti viime vuonna noin puolet kunnista.