THL kyselee 4-vuotiaiden ja heidän perheidensä kuulumisia Varsinais-Suomessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kerää tietoa 4-vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnista, terveydestä sekä palvelukokemuksista.

Varsinais-Suomen kunnissa tietoa kerätään 1.2.–31.10.2018 nelivuotiaan laajan terveystarkastuksen yhteydessä. Lapsen huoltajat ja lastenneuvolan terveydenhoitajat vastaavat kyselyyn osoitteessa www.thl.fi/lapsi2018.

Tutkimuksen tuloksia voidaan THL:n mukaan hyödyntää lapsiperhepalvelujen kehittämisessä. Lapsi- ja perhepalvelujen uudistamiseen tähtäävä Varsinais-Suomen kuntien yhteinen Lupa auttaa! -hanke hyödyntää tietoja omassa työssään.