Tienvarsimainontaan vaaditaan lupa

Makeita mansikoita, herneitä ja savukalaa. Monenlaiset tienvarsimainokset herättävät matkailijoiden huomion varsinkin kesällä. Huomattava osa mainoksista on kuitenkin Liikenneviraston mukaan luvattomia.

Asiallinen kylttien ja mainosten sijoittelu palvelee tienkäyttäjiä monin tavoin, mutta väärin asetetut kyltit voivat kuitenkin viedä kuljettajan huomion pois liikenteestä ja haitata näkyvyyttä esimerkiksi risteysalueilla.

Tienvarsikylttejä saa kiinnittää paikkoihin, joissa ne eivät haittaa liikennettä. Laki sallii mainonnan esimerkiksi maatilan rakennuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä.

Mikäli Rauman kaupungin alueella haluaa pystyttää tienvarsimainoksia, on lupaa pyydettävä kaupungilta. Jos kylttejä puolestaan haluaa kiinnittää kaupunkialueen ulkopuolelle, lupa haetaan ELY-keskukselta. Tärkeää on kylttejä kiinnittäessään myös muistaa, että niiden pois kerääminen kuuluu mainoksen laittajalle.