Tienvarteen jätetystä vaali- mainoksesta voi rapsahtaa lasku

Eduskuntavaaleja koskevat ilmoitukset tulee poistaa teiden varsilta viimeistään viikon kuluttua vaaleista, eli kuluvan viikon sunnuntaihin mennessä.

Raumalla on päätetty, että asemakaava-alueella vaalimainoksia saa sijoittaa vain kaupungin pystyttämiin kehikoihin, joita sijaitsee yhteensä 18 paikassa ydinkeskustassa ja taajamissa. Näiden kehikkojen sekä niihin kiinnitettyjen vaalimainosten hävittämisestä vastaavat vaalien jälkeen kaupungin työntekijät.

Maantielaki määrää vaalimainosten sijoittamisesta yleisten teiden varsille. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset puolestaan valvovat alueillaan ohjeiden noudattamista.

Jos sääntöjä ei noudateta, eikä vaalimainosta poisteta määrätyn ajan kuluessa, on ELY-keskuksella oikeus poistaa vaalimainos. Tässäkin tapauksessa kustannuksista vastaa ehdokas itse.

ELY-keskuksen lähettämän laskun suuruus riippuu tapauksesta, mutta se postitetaan ehdokkaalle tai tämän yhteyshenkilölle.

– Se, miten nopeasti tienvarteen unohtuneeseen mainokseen puututaan, riippuu mainospaikasta, eli siitä, miten häiritsevä mainos on, linjaa ELY-keskuksen kunnossapitovastaava Tuomo Ratia.

Vaalimainonnan kulmakivenä pidetään sitä, etteivät vaalimainokset haittaa liikenneturvallisuutta tai tienpitoa. Näin ollen myös mainosten asettamisen, huoltamisen ja poistamisen pitää tapahtua turvallisuutta vaarantamatta.

Lue lisää aiheesta huomisesta Länsi-Suomesta.