Tiestön korjausvelka - hyvä alku, mutta kuinka käy jatkon?

Koneyrittäjät pitävät tiestön korjausvelkaohjelman alkua hyvänä, mutta kehysriihen säästöt perusväylänpitoon arveluttavat. Korjausvelan taittamiseen myönnettiin alun perin 600 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018 ja siitä käytetään 100 miljoonaa kuluvana vuonna.

Satakunnan alueella hankkeita on lähtenyt tai lähdössä liikkeelle likimain 20 miljoonan euron edestä. Korjausvelkakohteet ovat paljolti pieniä täsmäkorjauksia, joita myös pienet ja keskisuuret maarakennusyritykset pystyvät toteuttamaan.

- Perusväylänpitoon kohdistetut 95 miljoonan säästöt ovat harha-askel korjausvelan taittamisen tieltä, sanoi puheenjohtaja Tatu Kimpanpää Satakunnan Koneyrittäjien vuosikokouksessa Nakkilassa keskiviikkona.

Satakunnassa korjaukset saadaan Vuolteen ja Tuorijoen siltoihin sekä Vt 12 päällysteisiin väleillä Raumaa–Eura ja Eura–Raijala sekä Mt 204 Yläne–Säkylä. Teiden rakenteita korjataan Mt 273 Niinisalo–Karvia, Mt 261 Niinisalo–Ikaalinen ja Mt 2440 Nakkila–Kokemäki.

Lisäksi korjataan yhteysvälejä Punkalaidun–Sastamala ja Kiikka–Lavia sekä soratiekohteita, jotka täsmentyvät jatkosuunnittelussa.

Valtakunnallisesti merkittävä on käynnissä oleva 60 miljoonan euron Rauman meriväylän ja konttiterminaalin laajennustyö.

- Nyt on huolehdittava siitä, että korjausvelkaohjelma pysyy kurssissaan ja rahat käytetään tehokkaasti ja vaikuttavasti, Kimpanpää totesi.