Tievalaistuksen yösammutukset käyttöön myös Satakunnassa

Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa tievalaistuksen yöaikaiset sammutukset käyttöön Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueella 22.–23.elokuuta välisestä yöstä alkaen. Tievalaistuksen yösammutukset ovat osa julkishallinnon energiansäästötavoitteita. 

Yösammutuksia on pilotoitu noin vuoden ajan kolmessa kohteessa Ruskolla, Tarvasjoella sekä Huittisissa.

Saadun palautteen määrä on ollut vähäinen ja palaute on ollut pääosin positiivista.  

Sammutettavien kohteiden liikennemäärät ovat pääsääntöisesti alle 6 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja sammutuskohteiden valintaan ovat liikennemäärän lisäksi vaikuttaneet muun muassa henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet, taajaman sijainti sekä kevyen liikenteen väylän ja koulun sijainti. 

Tievalaistusten yösammutuksilla pyritään saavuttamaan koko maassa vuosittain noin 6 prosentin energiansäästöt eli 1,2 miljoonaa euroa joka vuosi.  

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella on valtion omistamaa tievalaistusta 960 kilometriä, josta noin 190 kilometriä tullaan sammuttamaan. Tällä saavutetaan vuosittain runsaan 200 000 euron säästö.