Timo Kalli Satakunnan kansanedustajien johtoon

Kansanedustaja Timo Kalli (kesk) Eurasta valittiin maanantaina pidetyssä Satakunnan kansanedustajien yhteistyöryhmän tapaamisessa ryhmän puheenjohtajaksi vuodeksi 2014. Puheenjohtajuus kestää vuoden kerrallaan.

Kansanedustajien yhteistyöryhmä kokoontui Satakunnan Yrittäjät ry:n isännöimän tapaamisen yhteydessä. Tapaamisessa käsiteltiin matkailu- ja kuljetusalan liiketoimintaedellytyksiä Satakunnassa.

Yrittäjät jättivät kansanedustajille kannanotot Satakunnan alueen siltojen painorajoituksista ja kesälomien alkamisajankohdan siirtämisestä. Matkailuyrittäjien tavoitteena on, että koulujen kesäloman alkamisajankohtaa siirrettäisiin kesäkuun alusta kahdella viikolla eteenpäin.

Liikenneryhmän kannanotossa todettiin, että siltojen kunnostamisella alueen työllisyyttä voitaisiin lisätä. Samalla logistiset kustannukset putoaisivat ja näin ollen myös tuotannollisten yritysten kilpailukyky paranisi.

Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala toi valtakunnan tason terveiset kansanedustajille muiden muassa työllistämisestä, yritysten verokohtelusta ja kuntauudistusten vaikutuksista yrittämiseen.