Tipaton tammikuu kasvattaa suosiotaan

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry tutki tipattoman tammikuun suosiota huhtikuussa 2013. Kyselyssä ilmeni, että tipattoman vietolla oli yhteys koulutuksen määrään – mitä vähemmän muodollista koulutusta, sitä todennäköisemmin ihminen vietti tipatonta. Tipaton oli myös jossain määrin nuorten juttu. 35-49-vuotiasta vain 15 prosenttia oli viettänyt tipatonta. Sen sijaan alle 25-vuotiaista 23 prosenttia oli joskus laittanut tammikuuksi korkin kiinni.

Vuonna 2014 EHYT ry ja Tipattoman yhteistyökumppanit haluavat kääntää katseet Tipattoman tammikuun säästöihin. Eurojen lisäksi Tipattomalle ryhtyminen säästää myös maksaa, aikaa, kaloreita, ihmissuhteita ja miksei vaivaakin.

EHYT ry:n yhteistyökumppaneina Tipattoman järjestämisessä toimivat tänä vuonna SAK, STTK ja Akava.

-Erilaiset alkoholiin liittyvät poissaolot aiheuttavat arvion mukaan vuodessa noin kaksi miljoonaa poissaolopäivää suomalaisilta työpaikoilta. Tipaton tammikuu on myös työpaikoille erinomainen väline miettiä henkilökunnan työssäjaksamista ja puuttua mahdollisiin päihdeongelmiin, avaa EHYT ry:n aikuistyön päällikkö Antti Hytti työmarkkinajärjestöjen mukanaoloa.