Toimeentulotuet käsitellään viidessä päivässä Raumalla

Raumalaiset toimeentulotukihakemukset käsitellään nykyisin keskimäärin viidessä arkipäivässä.

Toimeentulotukilain mukaan tukipäätös on tehtävä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta.

Rauman tieto paljastuu käsittelyaikoja koskevasta tuoreimmasta tilastosta.

Kunnat raportoivat aluehallintovirastoille tiedot toimeentulotuen hakemusten käsittelyajoistaan kahdesti vuodessa, huhtikuussa ja lokakuussa.

Toimeentulotuen odotusajat ovat olleet viime aikoina esillä sanomalehti Länsi-Suomen Tekstaritalikossa.

Rauman sosiaali- ja terveysviraston aikuis- ja perhetyön päällikkö Saila Hohtarin mukaan tuen käsittely viivästyy, jos hakemukseen joudutaan pyytämään lisäselvityksiä tai täydentäviä tietoja. Raumalla on hänen mukaansa pyrkimyksenä se, että hakemukset tarkastetaan heti, jotta myös lisäselvitykset saadaan liikkeelle niin, että päätös pystyttäisiin tekemään mahdollisimman pian.

Rauman kaupungin sosiaalipalvelut käynnistää marraskuun aikana asiakastyytyväisyyskyselyn.