Toimenpideohjelma esittää koulutusviennistä kannattavaa liiketoimintaa

Koulutusviennin toimenpideohjelma luovutettiin opetusministeri Krista Kiurulle tänään. Selvitysryhmä esittää seitsemän kohdan toimenpideohjelmaa koulutusviennin edistämiseksi ja ohjelman seurantaa varten perustettaisiin arviointi- ja kehitysryhmä.

Kansanedustaja Päivi Lipposen, opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoisen ja Aalto-yliopiston kehitysjohtaja Jari Jokisen muodostama selvitysryhmä rajasi tarkastelunsa korkeakoulutukseen.

Tavoitteena on, että vuonna 2025 suomalaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on tutkintoa suorittavia ulkomaisia opiskelijoita vähintään 60 000. Nykyisin heitä on noin 20 000.

Selvitysryhmä ehdottaa, että Euroopan talousalueeseen kuulumattomien valtioiden kansalaisille korkeakoulututkintoon johtava koulutus olisi maksullista, kun se järjestetään muulla kuin suomen ja ruotsin kielellä. Vieraalla kielellä järjestetty tutkintokoulutus olisi kuitenkin maksutonta suomalaisille ja muille Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden kansalaisille. 

Selvitysryhmä ehdottaa, että koulutusvientiä varten perustettaviin yrityksiin ja vastaaviin organisaatioihin hankitaan kansainvälisen palveluliiketoiminnan osaamista.

Korkeakoulujen yhteinen yksikkö taas vahvistaisi vientiä ja nostaisi yleistä tietoutta koulutusmahdollisuuksista suomalaisissa korkeakouluissa.

Suomi kansainvälisille koulutusmarkkinoille, koulutusviennin toimenpideohjelma löytyy osoitteesta www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2013/koulutusvienti.html