Tonttulakkikiista tuli kalliiksi työntekijälle

Euran kunta on voittanut hovioikeudessa tonttulakin käytöstä syntyneen kiistan. Lakkia päässään pitäneelle työntekijälle valitus hovioikeuteen kävi kalliiksi, sillä oikeus käänsi päälaelleen hänen käräjäoikeudessa saamansa ratkaisun.

Hovioikeuden mukaan työntekijä menettelyllään sanoi itse itsensä irti eikä Euran kunnalla näin ollen syntynyt palkanmaksuvelvoitetta. Työntekijä joutuu lisäksi maksamaan omien oikeudenkäyntikulujensa lisäksi kunnan oikeudenkäyntikuluja kaikkiaan runsaat 3 000 euroa.

Kiista juontaa jouluun 2011. Tuolloin määräaikaisia työsopimuksia vuodeosastolla tehnyt työntekijä oli potilaita ilahduttaakseen pukenut päähänsä karvaisen tonttulakin. Osaston vastaava hoitaja vetosi hygieniasäännöstöön ja edellytti lakin ottamista pois päästä. 

Työntekijä ei tähän suostunut vaan oli ilmoittanut esimiehelleen lähtevänsä ennemmin pois kuin riisuvansa lakin. Hän oli poistunut työstä kesken työvuoron. Työpaikalta poistumisen jälkeen hänelle ei ole enää sijaisuuksia löytynyt.

Satakunnan käräjäoikeus omassa ratkaisussaan katsoi, ettei Euran kunnalla ole ollut lain edellyttämää erittäin painavaa syytä työsopimuksen purkamiseen. Kunta velvoitettiin maksamaan työsuhteen perusteettomasta päättämisestä viiden kuukauden palkkana lähes 10 000 euroa. Lisäksi kunnan suoritettavaksi tulivat 6 700 euron oikeudenkäyntikulut.

Sekä kunta että työntekijä valittivat ratkaisusta hovioikeuteen. Työntekijä oli vaatinut 12 kuukauden palkkaa irtisanomisajan palkan lisäksi.

Hovioikeus päätyi samoja todistajia kuultuaan toiseen johtopäätökseen. Hovioikeuden mielestä työntekijälle tuli selväksi, että lakin riisuminen oli ehdoton vaatimus ja kieltäytyessään siitä hän oli tietoisesti valinnut siitä johtuvan seurauksen. Hän olisi tapahtuman jälkeen halunnut palata työhön, mutta sijaisuutta hoitamaan oli palkattu jo toinen henkilö.

Määräaikainen työsuhde oli alunperin sovittu päättyväksi loppiaisena, joten oikeuden mukaan oli perusteltua olettaa työntekijän todella irtisanoutuneen. Hän oli vuorosta lähtiessään palauttanut myös avaimensa.

Oikeus katsoikin työntekijän itse päättäneen määräaikaisen työsuhteensa ja näin ollen hylkäsi esitetyt vaatimukset.