Trafi: Ammattiliikenteeseen päihteiden nollatoleranssi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi painottaa, että ammatillisessa liikenteessä toimivien tulee aina käytöksellään olla esimerkkinä muulle liikenteelle.

Yritysten tulisi tukea kaikin tavoin yksittäisten työntekijöidensä toimintaa turvallisen liikenteen parhaaksi myös asennetasolla ja muistuttaa, että liikenne ja alkoholi eivät missään tilanteessa sovi yhteen.

Trafi katsoo, että tieliikenteen yleisen turvallisuuden parantamiseksi on ehdottoman tärkeää, että asennetasolla päihteiden käyttöön olisi liikenteessä aina nollatoleranssi ilman mitään poikkeuksia.

Asiakasnäkökulmasta on oikeus olettaa, että kuljetuksen suorittaja tarjoaa palvelunsa turvallisesti.

Pienikin määrä alkoholia, kuten myös väsymys tai muut kuljettajan huomiota häiritsevät asiat, voivat vaikuttaa olennaisesti liikenneturvallisuuteen.

Tieliikennettä lukuun ottamatta muussa ammattimaisessa liikenteessä nollatoleranssi on yleinen käytäntö yritysten piirissä ja sen toteutumista varmistetaan turvallisuusjohtamisjärjestelmillä.

Trafin tavoitteena on, että sama, vastuullinen asenneilmasto tulisi myös osaksi tieliikenteen toimintakulttuuria.