Treenaamalla mieli vahvaksi

Mielen hyvinvointi koostuu muun muassa päivän rytmistä, tunnetaidoista, sosiaalisista taidoista, läheisistä ihmisistä ja stressinhallinnasta. Kuva: Juha Sinisalo


Eurajoen yhteiskoulun 7.–9. luokat saivat alkuviikon aikana rautaisannoksen mielenterveystietoa. Rauman Mielenterveysseura järjesti oppilaille Hyvän Mielen Tuokioita, joissa käytiin läpi sitä, miten mielenterveyttä voi opetella ja vahvistaa.

– Mielenterveyteen kuuluva osaaminen on esimerkiksi tunne- ja tietoisuustaitoja, elämänhallintataitoja sekä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja, toteaa Rauman Seudun mielenterveysseuran kriisityöntekijä Johanna Nieminen.

Mielenterveys on ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn perusta. Se ei ole staattinen tila, vaan muovautuu koko elämän ajan kasvun ja kehityksen myötä.
Suotuisissa olosuhteissa mielenterveyden voimavarat kasvavat ja epäsuotuisissa ne voivat kulua enemmän kuin uusiutuvat.

Vakka-Suomen Nuorisosäätiö myönsi Rauman Seudun Mielenterveysseuralle rahoitusta kouluilla ja oppilaitoksissa tehtävälle mielenterveystyölle. Rahoituksen avulla on tarkoitus jatkaa koulutuokioita myös ensi vuonna.