Tuhat alokasta vannoo valansa tänään Säkylässä

Porin Prikaatin vuoden ensimmäisen saapumiserän alokkaat vannovat sotilasvalansa Säkylän varuskunnan urheilukentällä tänään kello 11.


Valansa vannoo noin tuhat alokasta. Huovinrinteelle odotetaan myös tuhansia omaisia ja ystäviä, joita Porin Prikaati pyytää varaamaan riittävästi aikaa pysäköintiin.


Valatilaisuuden juontaa luutnantti Anni Nummela. Paraatikatselmuksessa joukkoja komentaa esikuntapäällikkö, eversti Mikael Feldt ja katselmuksen suorittaa Porin Prikaatin komentaja, eversti Juha Pyykönen.


Sotilasvalan jälkeen on valajoukkojen ohimarssi Porilaistiellä, sitten lounas. Omaiset voivat myös tutustua yksikköihin ja alueeseen.


Erikseen ilmoittautuneille alokkaille pidetään sotilasvakuutus Sotilaskodin elokuvaluokassa jo kello 10.


Valapäivä näkyy lisääntyvinä liikennemäärinä kello 9–11 ja kello 15–17 teillä 213 (Loimaantie), 212 (Huittistentie) ja 204 (Turku–Eura).
Liikennejärjestelyistä vastaavat Porin Prikaatin sotilaspoliisit ja liikennettä valvovat liikkuvan poliisin yksiköt.