Tukikummit mahdollistavat syrjäytymisvaarassa olevien lasten harrastuksia

Kirkon diakoniarahasto tukee vuosittain lähes 350 lapsen harratusta. Yhteistyössä Tukikummit-säätiön kanssa toteutetut avustukset ovat suuruudeltaan 200–2 000 euroa per lapsi.

– Kuntien leikatessa harkinnanvaraisia avustuksiaan avun tarve kasvaa. Hakijoissa on yhä enemmän perheitä, jotka eivät muuten ole diakoniatyön asiakkaina eli joiden elämä on muuten tasapainossa, mutta lasten harrastusten maksamiseen ei ole varaa. Sana kirkon jakamista avustuksista on lähtenyt kiertämään, Kirkon diakoniarahaston sihteeri Sari Nieminen kertoo.

Etusijalla ovat yhden vanhemman perheessä kasvavat lapset ja nuoret.

– Varsinkin suuremmissa kaupungeissa joukkuelajien hinnat ovat nousseet ihan pilviin. Niitä ei yhden vanhemman tuloilla helposti makseta, vaikka harrastus olisi lapselle kuinka tärkeä. Joskus vanhemmat maksavat ne lainarahalla, ja pahimmillaan tämä voi johtaa velkakierteeseen, Nieminen toteaa.

Avustuksia myönnettäessä huomioidaan taloudellisen tilanteen lisäksi myös muut syrjäytymisen riskitekijät, kuten sairaus, lapsen koulunkäyntiongelmat, perheväkivalta tai päihdeongelma.

Avustuksia myönnetään harrastusten välittömiin kustannuksiin: lukukausimaksuihin ja harrastusvälineisiin. Suurkaupungeista tulleista hakemuksista suuri osa kohdistuu joukkuelajien maksuihin, kun taas maaseudulla asuvia lapsia tuetaan erityisesti liikkumisen mahdollistavien kulkuneuvojen hankinnassa. Monilapsisia perheitä tuetaan sellaisten harrastusvälineiden hankinnassa, joista voivat hyötyä myös nuoremmat sisarukset.