Tukkikaupalla metsää kaatuuPohjoiskehän loppuosan tieltä

Luoteisväylän kulkijat saavat jo pienen aavistuksen Pohjoiskehän loppuosan tulevasta tielinjauksesta.

Meneillään ovat parhaillaan mittavat puunkorjuu- ja raivaustyöt, jossa metsä väistyy uuden tien rakentamisen alta.

Hakkuu oli eilen edennyt jo Luoteisväylältä pitkälle kohti itää, noin Hirvitien ja Naalitien risteyksen tasalle.

Kaiken kaikkiaan puutavaraa kertyy kaupungin viheraluepäällikön Kustaa Elsilän arvion mukaan noin 500 kuutiometrin edestä. Hakattu puu kuuluu kaupungille, ja sen arvo on noin 20 000 euron luokkaa.

Lue lisää perjantain Länsi-Suomesta