Tulipaloissa kuoli 43 ihmistä alkuvuonna

Tulipaloissa kuoli vuoden ensimmäisen puoliskon aikana 27 miestä ja yhdeksän naista. Tiedot perustuvat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön mediaseurantaan. Seitsemän uhrin sukupuoli ei ole SPEKin tiedossa. Satakunnassa tulipaloissa menehtyi kolme ja Varsinais-Suomessa kaksi ihmistä.

Viime vuonna vastaavaan aikaan palokuolemia oli 49. Tilanne on siis viimevuotista parempi, mutta kaukana valtakunnallisista tavoitteista. Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteena on ollut palokuolemien vähentäminen niin, että koko vuonna 2015 tapauksia olisi enintään 50.

Valtaosa palokuolemista tapahtuu asunnoissa. Tilastojen mukaan kuolemaan johtaneista tulipaloista suurin osa tapahtuu omakotitaloissa. Tänä vuonna omakotitalojen paloissa kuoli 21 ihmistä ja kerrostaloissa 14. Vapaa-ajanasuntojen paloissa kuoli yksi ja autopalossa kaksi ihmistä.

SPEKin mukaan kuolemaan johtaneiden tulipalojen syttymissyyt eivät juurikaan käyneet ilmi mediatiedoista. Tupakointi näyttää kuitenkin olevan yleisin syy kuolemaan johtavalle tulipalolle.