Tulipaloissa menehtyi 61 syksyyn mennessä

Syyskuun loppuun mennessä tulipaloissa on kuollut 61 henkilöä. Tiedot perustuvat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön mediaseurantaan.

Kuolemien määrä on yksi vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tiedossa olevista uhreista noin 56 prosenttia oli 25–65-vuotiaita.

Tilaston mukaan tyypillinen kuolemaan johtava tulipalo saa alkunsa omakotitalossa sähkölaitteista tai sisätiloissa tupakoimisesta.

Noin puolet palokuolemaan johtaneista tulipaloista syttyi omakotitaloissa ja kolmannes kerrostaloasunnoissa. Vapaa-ajan asunnoissa sai alkunsa kaksi paloa, autossa kahdeksan ja viisi muissa ympäristöissä.

Sähkölaitteet ja tupakka sytyttävät edelleen eniten asuntopaloja. Tiedossa olevista tapauksista viisi sai alkunsa sähkölaitteista, neljä tupakasta, seitsemän itse sytytetystä palosta, kaksi sähköpatterista ja kaksi kynttilästä.

Loput kaksi kuoleman aiheuttaneista tulipaloista syttyivät päälle jääneestä sähköliedestä ja tuhopoltosta.