Tullirikoksia ennätysmäärä viime vuonna

Tullin tietoon tuli viime vuonna yhteensä 10 724 rikosta, kun vuonna 2012 määrä oli 9 425. Määrä on kaikkien aikojen suurin.

Tullirikokset ovat kasvaneet tasaisesti viimeisten kuuden vuoden ajan ja kasvua on tapahtunut erityisesti huumausainerikoksissa sekä lääkerikoksissa. Esimerkiksi huumausainerikosten määrä on kahdessa vuodessa yli kaksinkertaistunut.

Vuonna 2013 dopingrikosten määrä nousi lähes sadalla 339 rikokseen. Törkeitä dopingrikoksia oli 44, kun vuonna 2012 niitä oli vain 11. Internetin merkitys laittomien doping- ja lääkeaineiden hankinnassa on kasvanut merkittävästi.

Tullin tietoon tuli yhteensä 3 232 huumausainerikosta, edellisvuonna luku oli 2 509.

Muuntohuumeet ovat edelleen kasvava ongelma ja aineiden kirjo on suuri.

Tulli takavarikoi huumausaineita vuonna 2013 yhteensä 5 068 kiloa, edellisvuonna 3 374 kiloa. Kasvu selittyy kat-huumeen takavarikoiden määrän kasvulla.

Ulkomaan kansalaisten osuus huumausainerikoksiin syyllistyneistä oli viime vuonna kolmisenkymmentä prosenttia.