Tulvariskien hallintasuunnitelmat on hyväksytty

Miten tähän pitäisi varautua? Itsenäisyyspäivänä Rauman Syväraumanlahdella näytti tältä. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt 18.12. Suomen merkittävien tulvariskikohteiden tulvariskien hallitsemiseksi laaditut suunnitelmat.

Lounais-Suomen neljää tulvariskikohdetta Saloa, Poria, Huittista sekä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoaluetta on käsitelty kolmessa erillisessä tulvariskien hallintasuunnitelmassa. Suunnitelmissa esitetyt keskeisimmät toimenpiteet ovat suurelta osin jo käynnissä joko luvitus- tai suunnitteluvaiheessa, tiedottaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Rannikkokaupunkien tulvariskien hallintasuunnitelmassa ei ole niin selkeitä tulvasuojeluhankkeita kuin jokivesistöissä vaan meriveden nousun aiheuttamiin rannikkotulviin pyritään valmistautumaan mm. alimmilla rakentamiskorkeussuosituksilla ja varoitusjärjestelmien kehittämisellä.

Ns. tulvaryhmissä on ollut edustettuina ELY-keskusten lisäksi maakuntaliittojen, kuntien ja pelastusviranomaisten edustajat sekä asiantuntijajäseninä mm. vesistöalueen säännöstelytahoja, kuten voimayhtiöitä.