Tunnetko liikennesäännöt?

Väistämissäännöt ja sääntötuntemuksen puute ovat olleet julkisen keskustelun kohteena. Liikenneturva muistuttaa, että sääntöjen petraaminen on jokaisen tiellä liikkujan etu, kulkee sitten jalan, pyörällä tai autolla.

Kaikkia liikenteessä liikkuvia koskee lakiin kirjattu velvoite, joka edellyttää olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Olennaista on lähestyä risteystä niin, että ehtii tekemään tarvittavat havainnot ja kertoa ajoissa myös omista aikeista muille liikkujille.

Kuva 1, Kääntyvä väistää aina. Kuvitus on Liikenneturvan Jalan ja pyörällä –oppaasta,

Kääntyvä väistää aina. Kuvassa (1) on esillä tavallinen liikennetilanne, jossa autolla tuleva on kääntymässä oikealle.

Kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävällä tiellä (pyörätien jatkeella) kulkevia.

Kuva 2, Väistämisvelvollisuus osoitettu liikennemerkein joko kärkikolmiolla tai pakollista pysäyttämistä osoittavalla stop-merkillä.

Väistämisvelvollisuus on osoitettu liikennemerkein joko kärkikolmiolla tai pakollista pysäyttämistä osoittavalla stop-merkillä.

Kuvassa (2) kärkikolmion takaa tuleva väistää sekä risteävää tietä pyörätien jatkeella ylittäviä pyöräilijöitä että vasemmalta tulevaa ajoneuvoa.

Kuva 3, Perussäännön mukaan teiden ja katujen risteyksessä ajoneuvon kuljettajan on väistettävä oikealta tulevia ajoneuvoja.

Perussäännön mukaan teiden ja katujen risteyksessä ajoneuvon kuljettajan on väistettävä oikealta tulevia ajoneuvoja (3). Tämä on myös pyöräilijöiden keskinäinen ajojärjestys pyöräteiden risteyksissä.

Pyörätien jatke puolestaan on pyörällä kulkevalle merkitty paikka tien ylittämistä varten.

Muualla kuin risteyksessä pyörätieltä ajoradalle tuleva saa ajaa tien yli, mutta hänen on väistettävä sekä oikealta että vasemmalta suoraan ajavaa ajoradan muuta liikennettä.

Autolla tai muulla moottoriajoneuvolla liikkuvan on väistettävä myös pyörätien jatkeen liikennettä, kun hänelle on liikennemerkillä osoitettu väistämisvelvollisuus tai hän on kääntymässä pyörätien jatkeen yli.