Tuomiokapituli punnitsee Rauman kirkkoherran aseman

Turun tuomiokapituli käynnistää Rauman seurakunnan kirkkoherraa Seppo Sattilaisen virka-asemaa koskevan arvioinnin. Arvioinnin kautta käsiteltäväksi tulee muun muassa, onko kapitulilla aihetta antaa Sattilaiselle varoitus tai jopa käynnistää häntä koskeva irtisanomismenettely. Tuomiokapituli on tänään tiedottanut asiasta.

​

Taustalla on muun muassa Sattilaisesta jätetty kantelu, jonka tekijöinä viime vuoden joulukuussa toimivat silloiset kirkkovaltuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kahdeksan kirkkoneuvoston jäsentä. Kantelussa katsottiin, ettei Sattilainen ole kyennyt huolehtimaan seurakunnan henkilöstön hyvinvoinnista eikä luottamushenkilöiden toimintaedellytyksistä.

Kirkkoherra Sattilainen pitää kantelussa esitettyjä syytöksiä perättöminä.

Tuomiokapitulin tänään istunnossaan tekemä päätös virkamiesoikeudellisen arvioinnin käynnistämisestä syntyi varatuomari Leevi Häikiön selvitysraportin valmistumisen jälkeen. Häikiön raportissa todetaan Rauman seurakunnan työyhteisön olevan vakavasti sairas ja tilanteen olevan työsuojelullisesti vaarallinen.