Tuomiokapituli vaatii selitystä evätystä opetusluvasta


Tuomiokapituli vaatii Rauman kirkkoneuvostolta lisää perusteluja sen kielteiseen kantaan, joka koski seurakunnan kirkkoherran Seppo Sattilaisen hakemaa sivutoimilupaa.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt täydennystä neuvoston marraskuiseen lausuntoon, jonka mukaan Sattilaiselle ei tulisi myöntää sivutoimilupaa.

Sattilainen oli pyytänyt saada opettaa ammattikorkeakoulussa kevätlukukaudella 40 tunnin mittaisen organisaatioiden psykologiaa käsittelevän kurssin.

Kirkkoneuvosto otti kuitenkin kielteisen kannan äänin 8–0, 2 tyhjää. Neuvosto katsoi, ettei Sattilaisella ole aikaa hoitaa opetustointa, koska hän ei ole ehtinyt useisiin seurakunnan omiin tilaisuuksiin eikä kirkkovaltuuston kokouksiin.

Turun tuomiokapituli vaatii neuvostolta nyt täsmennyksiä tämän kantaan. Selvitystä pyydetään muun muassa siitä, mitkä tilaisuudet ovat jääneet väliin ja onko opetustehtävä estänyt kirkkoherraa ehtimästä kirkkovaltuuston kokouksiin. Perusteluja kysytään myös siihen, miten sivutoimesta syntyisi esteellisyys virassa tai tasapuolisuuden vaarantuminen kirkkojärjestyksessä mainitulla tavalla.

Torstaina kokoontuva kirkkoneuvosto käsittelee asiaa. Pohjaesityksenä on, ettei neuvostolla ole esittää täydennystä tuomiokapitulin kyselyyn.