Tuontiraakapuun käyttö laski edellisvuodesta

Metsäteollisuus käytti vuonna 2014 63,9 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta, selviää Luonnonvarakeskuksen (Luke) julkaisemista tilastoista. Määrä on sama kuin vuotta aiemmin ja kuusi prosenttia enemmän kuin edeltäneellä viisivuotiskaudella keskimäärin.

Kotimaisen raakapuun käyttö kasvoi edellisvuodesta pari prosenttiyksikköä. Yhteensä kotimaista raakapuuta jalostettiin viime vuonna 55 miljoonaa kuutiometriä.

Tuontiraakapuun käyttö taas väheni 11 prosenttia 8,9 miljoonaan kuutiometriin. Määrästä puolet oli lehtikuitupuuta.

Lähes kolmasosan raakapuusta kulutti Kaakkois-Suomen metsäteollisuus. Seuraavaksi suurin käyttöalue oli Lounais-Suomi.

Metsäteollisuudessa hyödynnettiin myös 9,2 miljoonaa kuutiometriä pääosin saha- ja vaneriteollisuudessa syntynyttä haketta ja purua. Hakkeen ja purun käyttö kasvoi kahdeksan prosenttia edellisvuodesta.