Tupakka houkuttaa varusmiehiä

Sotilaskoulutus ja varusmiesyhteisön arki eivät aina tue myönteisiä terveysvalintoja, paljastaa nuorisotutkija Anni Ojajärven väitöstutkimus.

Armeijan käytännöt tukevat esimerkiksi tupakointia.

– Varusmiespalveluksessa oman tilan saaminen on vaikeaa, mutta tupakoiville nuorille on varattu oma, instituution sääntöjen ulkopuolelle jäävä vapauden valtakunta, tupakkakoppi, Ojajärvi kuvailee.

Varusmiehille tupakointi on yksi stressinhallintakeino, joka sopii instituution käytäntöihin, imagoon ja historiaan. Puolustusvoimissa nousseen keskustelun jälkeen puolustusvoimat on pyrkinyt nuorten tupakoinnin vähentämiseen.

Ojajärvi katsoo, etteivät kiellot ole ratkaisu, vaan tarvitaan monipuolisia keinoja tupakoinnin vähentämiseksi. Tupakoimattomille varusmiehille voitaisiin tarjota esimerkiksi mahdollisuus säännöistä vapaaseen taukotilaan.

Yhtenä teemana Ojajärven tutkimuksessa käsitellään armeijaruokailua ja nuorten miesten suhtautumista ruoan terveellisyyteen.

– Armeijassa ruokailu jakautuu kahtia, kehon pikaiseen tankkaukseen mukessa eli muonituskeskuksessa ja iltavapailla nautittuihin herkkuihin. Mikäli nuorella itsellään ei ole aktiivista terveysvalintoja ohjaavaa motiivia, hän seuraa instituution käytäntöjä ja varusmiesyhteisöä, Ojajärvi toteaa.

Myös mielikuvat varusmieselämästä tukevat epäterveellisiä valintoja. Toisaalta aineistosta nousi esille merkkejä yksin pärjäämisen eetoksen murtumisesta: varusmiehet keskustelivat henkisesti vaikeista asioista avoimesti keskenään.

Aineistona on vuonna 2008–2009 Parolannummen Panssariprikaatissa toteutettu etnografinen kenttätyö.