Turkuun kaivataan kone- ja materiaalitekniikan koulutusohjelmaa

Turun, Rauman, Uudenkaupungin ja Porin kaupungit, Turun kauppakamari, Varsinais-Suomen liitto ja Turun yliopisto ehdottavat valtiolle teknillisen yliopistotasoisen koulutuksen lisäämistä Turussa.

Taustalla ovat positiiviset kasvunäkymät meri- ja metalliteollisuudessa, minkä ansiosta teknisen alan osaajille on lisääntyvää kysyntää.

Lounais-Suomessa on nopealla aikataululla tapahtunut valmistavaan teollisuuteen liittyvä investointien kasvu. Esimerkkejä ovat muiden muassa Turun ja Rauman meriteollisuus, Uudenkaupungin autoteollisuus, Rauman alueen metsäteollisuus, Porin alueen robotiikka- ja automaatioteollisuus sekä värimetallien jalostus. Lisäksi Turun lääke- ja diagnostiikkateollisuuden kasvu on jatkunut pitkään.

Turun yliopistoon halutaan kone- ja materiaalitekniikan DI-tutkintoihin johtava koulutusohjelma.

Alihankintaverkostot ja muut heijastusvaikutukset huomioon ottaen vuonna 2025 meri- ja metalliteollisuuden työllisyysvaikutus tulee tiedotteen mukaan olemaan jopa 30 000 henkilöä.

Turun yliopiston johto, kaupunkien johtajat, maakuntajohtaja ja Turun kauppakamarin johto ovat lähettäneet pääministerille ja opetus- ja kulttuuriministerille asiaa koskevan kirjeen. Ehdotuksen taustajoukkoihin on liittynyt 29 alueen yritystä.