Turun hallinto-oikeudessa juttujen käsittelyajat keskimäärin puoli vuotta

Turun hallinto-oikeuteen saapui viime vuonna käsittelyyn 1 990 asiaa, mikä on edellisvuotta vähemmän. Hallinto-oikeus ratkaisi 1 960 asiaa.

Vuoden lopussa vireillä olleiden asioiden määrä oli 927 asiaa. Asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 5,9 kuukautta, mikä on lyhyempi kuin mitä oikeusministeriön kanssa oli sovittu tavoitteeksi.

Erityisesti veroasioissa keskimääräistä käsittelyaikaa pystyttiin lyhentämään.
Sosiaaliasiat ovat vakiintuneet suurimmaksi asiaryhmäksi (38 %). Seuraavaksi suurimmat ryhmät ovat valtio-oikeus ja yleishallinto (12 %) sekä rakennusasiat (11 %). 

Tiedot ilmenevät Turun hallinto-oikeuden vuosikertomuksesta.