Turun ja sairaanhoitopiirin psykiatriat yhdistymässä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto päätti tiistaina hyväksyä Turun kaupungin psykiatristen erikoissairaanhoidon yksiköiden ja sairaanhoitopiirin psykiatristen yksiköiden yhdistämisen samaan kokonaisuuteen 1.1.2017 alkaen.

Yhdistäminen tapahtuu kolmessa vaiheessa. Organisatorinen yhdistäminen on ensimmäinen vaihe. Toisessa vaiheessa kehitetään yhdistyneen organisaation toimintaa ja hoitoprosesseja, parannetaan laatua ja selkiytetään palvelurakennetta.

Tämä vaiheen arvioidaan kestävän vuoteen 2020, jolloin uuden psykiatriatalon on kaavailtu valmistuvan. Psykiatriatalon myötä siirryttäisiin kolmanteen vaiheeseen eli maakunnalliseen palvelujärjestelmään.

Päätökseen liitettiin kokoomuksen valtuustoryhmän esityksestä toivomusponsi, jonka mukaan sairaanhoitopiirin toivotaan tutkivan mahdollisuudet perustaa alueelleen psykiatrinen osaamiskeskus.