Turun ja Satakunnan ammattikorkeakouluista liittouma

Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen ylläpitäjien tilaama selvitys ammattikorkeakoulujen strategisen yhteistyön kehittämisestä ja tulevaisuuden toimintamallista on valmistunut. Selvitysmies Pertti Rauhala jätti loppuraporttinsa 31.3.
Rauhala esittää, että ammattikorkeakouluista muodostetaan Lounais-Suomen ammattikorkeakoululiittouma, jonka puitteissa järjestetään mm. yhteisiä ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja.
Nykyisillä koulutusohjelmilla ei selvitysmiehen mukaan ole merkittävää päällekkäisyyttä. Molemmista ammattikorkeakouluista valmistuneiden työllisyys on ollut nykyisellä tarjonnalla maan kärkiluokkaa ja työllistymisalue pääasiassa oma maakunta.
Ammattikorkeakoulujen ylläpitäjät sopivat seuraavaksi ehdotetun liittoumamallin muodoista ja sisällöstä. Ehdotukset esitellään neljän kaupungin muodostaman Lounaisrannikon yhteistyön (LOURA) ohjausryhmälle. Keskeiset sovitut uudistukset sisällytetään vuoden 30.syyskuuta mennessä jätettäviin toimilupahakemuksiin.