Turun yliopiston rehtori: Rauman yksikköön liittyen ei ole tehty päätöksiä

Yliopisto käy neuvotteluja Rauman kaupungin kanssa Rauman Seminaarinmäen toimintojen kehittämisestä. Arkistokuva: Juha Sinisalo

Turun yliopiston hallitus käsittelee todennäköisesti 14.2. kokouksessaan talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvien muutosneuvotteluiden ja suunnittelutyön pohjalta valmisteltua toimenpide-esitystä.

Rehtori Jukka Kola kertoo tiedotteessa, että muutosneuvottelut ovat pääluottamusmiesten kanssa edenneet hyvässä hengessä. Neuvotteluissa on käsitelty tiedekunnista ja muista yksiköistä saatuja säästöehdotuksia ensin yleisellä tasolla ja neuvottelujen edetessä yksikkökohtaisesti.

Kola toteaa, että yliopiston tutkimusasemiin, yksittäisiin professuureihin tai opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikköön liittyen ei ole tehty päätöksiä. Yliopisto käy parhaillaan neuvotteluja Rauman kaupungin kanssa Rauman Seminaarinmäen toimintojen kehittämisestä.

– Ymmärrän varsin hyvin mediassa esitetyt huolenaiheet. Pyrimme neuvotteluissa löytämään perustehtäviemme, tutkimuksen ja koulutuksen, kannalta kestäviä esityksiä yliopiston hallituksen päätettäväksi, Kola sanoo.

Tiedotteessa kerrotaan, että merentutkimus ei tule vaarantumaan säästöjen alla. Seilin tutkimusaseman rakennuksiin liittyvistä mahdollisuuksista yliopisto on käynyt keskusteluja myös Turun Yliopistosäätiön kanssa.

Turun yliopiston hallitus päätti 28.10.2022 tasapainottamisohjelman käynnistämisestä.

Muutosneuvottelut käynnistyivät yliopiston työnantajapuolen ja pääluottamusmiesten välillä 17.11.2022. Viimeinen muutosneuvottelukokous on suunniteltu pidettäväksi 25.1.2023.

Lisää aiheesta

Miten käy opettajankoulutuksen Raumalla? Siitä eivät yliopisto tai kaupunki voi tällä hetkellä juuri puhua – nämä asiat saimme selville kysymällä