Tutkijat kirjoittavat Satakunnan historian valmiiksi

Satakunnan historiasta aiotaan kirjoittaa puuttuvat osuus valmiiksi. Satakunnan historiasarjasta on kirjoitettu jo seitsemän osaa, mutta osa viisi on vielä kirjoittamatta. Se ajoittuu vuosille 1550–1750

Satakunnan historian jatkokirjoittaminen -hanke käynnistyi vuonna 2001. Sen tavoitteena oli toteuttaa maakunnan historian puuttuvat osat vuosilta 1500–2000.

Nyt työn alla oleva osa käsittelee ajanjaksoa, jolloin yhteiskunta kävi läpi perustavanlaatuisia muutoksia.

Ajanjaksoon mahtuu pitkä sotakausi ja Ruotsin kehittyminen suurvallaksi, kriisikaudet, kuten nuijasota sekä suuret kuolonvuodet 1600-luvun lopulla ja isoviha, joka päättää suurvaltakauden.

- Ajanjakso on Suomen kehityksen kannalta mielenkiintoinen ja Satakunta on monella tapaa tämän kehityksen keskiössä. Siitä huolimatta Satakunta on jäänyt tutkimuksessa yllättävän vähälle huomiolle, historian kirjoittajat muistuttavat.

Viidennen osan pohjana käytetään Mauno Jokipiin vuonna 1974 julkaistua Satakunnan historian kuudetta osaa, joka käsittelee 1500–1700-luvun taloutta. Tämä mahdollistaa laajemmat päätelmät ja uudet tulkinnat aikakaudesta.

Kirjoittamisesta laaditaan sopimus Tampereen yliopiston historiatieteen ja filosofian laitoksen, Satakuntaliiton ja Satakunnan Museon kesken. Tutkimuksesta ja kirjoitustyöstä vastaavat FT Ulla Koskinen ja FT Tiina Miettinen ja päätoimittajana on professori Pertti Haapala. Hankkeesta vastaa Satakunnan Museo yhdessä Satakuntaliiton kanssa.