Tutkijat yllättyivät Pyhäjärven hyvästä laadusta

Pyhäjärven veden laatu oli vuonna 2014 erinomainen, mikä oli tutkijoille melkoinen yllätys, sillä monien poikkeuksellisten ilmiöiden kuten lyhyen jääpeitteisyyden oletettiin vaikuttavan veden laatuun päinvastaisesti. Tieto käy ilmi Pyhäjärvi-instituutin tiedotteesta.

Pyhäjärvi-instituutin mukaan veden laatuun vaikuttivat etenkin kolme syytä: Pyhäjärvestä oli kuoretta hoitokalastettu erityisen tehokkaasti tutkimusta edeltävänä syksynä sekä muikku- ja siikakannat ovat olleet erityisen alhaisia jo joitakin vuosia. Toisena syynä järvessä oli eläinplanktonia oli runsaasti, Daphnia- ja Bosmina- vesikirppujen lisäksi järvessä oli Eudiaptomus-hankajalkaisia. Nämä söivät tehokkaasti leviä ja pitivät veden kirkkaana. Kolmas vaikuttava tekijä oli kevään ja kesän kuivuus. Koko vuoden ravinnekuormitus oli keskimääräistä korkeampi, mutta kuormituspiikit ajoittuvat talveen.