Tutkimus: Äidin raskaudenaikainen stressioireilu on yhteydessä lapsen vaimentuneeseen kortisolin tuotantoon

Turun yliopiston FinnBrain-tutkimuksessa osoitettiin, että 10 viikon ikäisillä lapsilla, joiden äideillä oli raskausaikana stressioireita, todettiin alentunut kortisolivaste stressikokeessa, mikäli lapsella oli koehetkellä rinovirusinfektio.

Tutkimus tuo uutta tietoa siitä, miten raskausaika vaikuttaa stressinsäätely- ja immuunipuolustusjärjestelmien välisen vuorovaikutuksen kehittymiseen sekä astma- ja allergiasairauksien syntyyn.

Monien sairauksien riski- ja suojatekijät alkavat muodostua jo varhaisissa kehitysvaiheissa – jopa ennen syntymää. 

Jo aiemmin on esitetty, että äidin raskaudenaikainen stressioireilu on yhteydessä lapsen riskiin sairastua astma- ja allergiasairauksiin. 

FinnBrain-tutkimuksen osatutkimuksessa selvitettiin, millainen yhteys äidin raskaudenaikaisella stressillä ja 10-viikkoisen lapsen rinovirusinfektiolla sekä kortisoliarvoilla mahdollisesti on.

– Aiempien tutkimustulosten perusteella on tulkittu, että varhaisen rinovirusinfektion aiheuttama hengityksen vinkuna voi olla merkki lapsuusiän astmataipumuksesta ja edeltää astman kehittymistä. Näiden tulosten pohjalta on päätelty, että rinovirus ei itsessään aiheuta astmaa, vaan tuo esille jo varhain olemassa olevan lapsen taipumuksen astmaan, FinnBrain-hankkeen tutkija, lastentautien erikoislääkäri Laura Korhonen kertoo tiedotteessa.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa oli mukana 336 vauvaa, joiden kortisoliarvot mitattiin syljestä tutkimuskäynnin yhteydessä. Tutkimuksessa havaittiin alhaisia kortisolitasoja rinovirusinfektion yhteydessä.

– Tutkimuksemme on ensimmäinen, joka osoittaa varhaisen rinovirusinfektion yhteyden 10 viikon ikäisen lapsen alentuneeseen kortisolituotantoon stressitilanteessa, jos lapsi on altistunut raskauden aikana äidin stressioireilulle. Tämä voi olla yksi selittävistä mekanismeista aikaisemmin tutkimuksissa havaitun äidin raskaudenaikaisen stressioireilun yhteyksistä lasten astma- ja allergiasairauksiin, Korhonen sanoo.

Tulokset antavat aihetta esimerkiksi astman ja allergioiden kehittymisriskin jatkotutkimuksille.