Tutkimus: Enemmistö luottaa kuntansa pelastuslaitokseen

Suomalaiset arvostavat oman asuinkuntansa pelastustointa. Useampi kuin yhdeksän kymmenestä pitää pelastuslaitosten toimintaa tehokkaana. Sisäministeriön tutkimukseen vastasi yli tuhat kansalaista.

Pelastustoimeen on esitetty rakenteellista uudistusta siten, että vuoden 2016 alusta pelastuslaitosten määrä vähenisi nykyisestä 22:sta yhteentoista.

Tavoitteena on toteuttaa uudistus siten, että palvelutaso säilyy. Paloasemaverkostoa ei harvenneta, eikä miehistön määrää vähennetä. Pelastustoimen järjestelmä pysyy kunnallisena.

Pelastustoimen nykyinen 22 alueen järjestelmä käynnistyi vuoden 2004 alusta.

Vuonna 2014 vastaajista 98 prosenttia arvioi pelastustoiminnan luotettavaksi, 99 prosenttia ammattitaitoiseksi ja 98 prosenttia tehokkaaksi.

Oman asuinkunnan pelastustoimen tehtävistä tehokkaimmin hoidettuina pidetään toimintaa asuntopaloissa ja liikenneonnettomuuksissa.

Sairaankuljetukseen ja pelastustoimeen kohdistuvia vähennyksiä ei hyväksyisi käytännössä kukaan.

Kansalaisten käsitykset ja tiedot pelastustoimesta -tutkimuksen toteutti sisäministeriön toimeksiannosta TNS Gallup Oy.